Op deze boerderij was Hendrick Jacobs (zoon van Jacob op het Waerl in Sellum) pachter.