GENEALOGIE

VAN  WAERLE  TOT ZANDBERGEN

 

 

 

Jurrie  Zandbergen     25-05-1952

Nadat ik in 1989 was gevraagd voor een onderzoek van de Zandbergen’s uit Vollenhove, ben ik besmet met het virus dat “Genealogie” heet. Ik werd toen benaderd door Harm Zandbergen uit Beverwijk. Deze wilde zo snel mogelijk, zo veel mogelijk Zandbergen’s op papier hebben die uit Vollenhove kwamen, om een reünie te houden. Ik dacht toen: “daar ben ik geen familie van”, mijn vader was namelijk geboren in Blankenham. Bij mijn eerste bezoek aan het archief in Oldemarkt (waar Blankenham onder viel), kwam ik al snel tot de ontdekking dat ik wel degelijk afstamde van de “Zandbergen´s” uit Vollenhove. Ik kwam al snel terecht in begin 1700, bij Jurrie Zandbergen en Jantje Duivendans. Gezien de diverse gegevens die ik in de diverse archieven had opgezocht, heb ik toen aangenomen dat hij een paar broers had die ook in Vollenhove (of Ambt Vollenhove) woonden. Maar de grote vraag was: “Wie is hun vader?”. Volgens de diverse aktes kwam ik erachter dat zijn voornaam Hendrijck was. Hij ging toen voor jaren mijn boeken in als “Mister X”. In 2002 kwam ik in contact met Freek Zandbergen uit Vroomshoop, we zijn toen samen gaan speuren wie Mister X was. Via de getuigen genoemd in een akte van momberschap, welke opgemaakt was bij het overlijden van Jurrie zijn eerste vrouw Hermina Gerrits, kwamen we op een Pennekamp. De naam Pennekamp kwam toen eigenlijk in de buurt van Vollenhove niet voor. De grote vraag: “Wat doet een Pennekamp uit Steenderen als getuige bij een momberschap in Vollenhove?”. En ja hoor, Jurrie was geboren in Steenderen en kwam van de  boerderij ‘Santbergen’ in Toldijk naar Vollenhove.  Vanaf dit moment konden we verder speuren. en leg ik mij toe op het onderzoek in de breedte terwijl Freek zich meer bezig houdt met onderzoek in de diepte.

 

Freek  Zandbergen       20-04-1952

 

Toen ik jaren terug toevallig in het bezit kwam van de trouwboekjes van mijn opa en zijn vader, begon mijn interesse in het zoeken naar vroegere tijden. Met deze boekjes was ik in staat mijn eerste “stamboompje” te  maken. De eerste jaren hield ik me slechts bezig met het vullen van een oude doos, met het idee dat als ik later tijd had ik het allemaal wel eens uit zou zoeken. Met de komst van het Internet begon zowel de inhoud van de doos als mijn interesse al snel toe te nemen. Omdat het mij duidelijk was dat we oorspronkelijk afkomstig waren uit Vollenhove, ging ik op Internet verder te zoeken. Ik kwam al snel op de site  van   Fernandus Hendrikus  BOER,  die een dankwoord richtte tot ene Jurrie Zandbergen uit Vollenhove. Hij bleek een onuitputtelijke bron van informatie, daar waar het ging om Zandbergen´s uit Vollenhove. Niet lang daarna had ik contact en reisde snel af naar Vollenhove , samen met broer Henny en echtgenotes, ons de vraag stellend: “Hoe ziet die Jurrie er uit, is hij ook wat kalend met bril en snor? Dit bleek te kloppen en daarmee ontstond er een fijne relatie en ons onderzoek kreeg een enorme impuls. Vooral de Mr.X was voor mij de uitdaging, via de reeds genoemde Pennekamp waren Steenderen en Toldijk snel gevonden. Vanaf dat moment bleven we elkaar regelmatig motiveren. Terug in de tijd vonden we vervolgens Boerderij  Schiphorst     Boerderij Santbergen en zijn we inmiddels beland in de buurtschap Oosterwijk te Zelhem op boerderij Waerle   (voor het eerst genoemd in  het Register op de Leenacten van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen 1473) hiermee zijn we gekomen bij de Genealogie van Waerle tot Zandbergen.   

                                                                   

 

                                                                                                    Waerle te Zelhem                                        

               

                                                                                    

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                            

                                                                 

                                                                             

                                                                 1478

                                                                                                                

                    Schiphorst Toldijk                                                                                                                               Santbergen Toldijk

 

 


                                              1690                                                                  1700         

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                 1718

 

 

 

                                                                                 

                                                                                       Zandbergen´s te Vollenhove

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De stamboom is mede samengesteld door de hulp van al die mensen die begin jaren 90 een formulier hebben in gevuld voor a: Harm Zandbergen uit Beverwijk en voor b:  de Zandbergen’s uit Rijnsburg en natuurlijk door de mensen die in de loop der jaren ons geholpen hebben met het verstrekken van de div. gegevens. Verder zijn de gegevens verkregen doormiddel van de vele uren zoeken in de div. archieven.

 

Overname van data die in de parentelen en kwatierstaten zijn vermeld, is toegestaan. Commercieel gebruik van deze data is uitdrukkelijk verboden.

 

Heeft u nog verbeteringen en/of aanvullingen, dan zouden wij een bericht bijzonder op prijs stellen.

Een ieder die bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn of haar gegevens, of van zijn familie leden , laat ons dat dan even weten.